Us?ugi

Inkontynencja 

Oferujemy us?ugi rehabilitacyjne w zakresie terapii nietrzymania moczu i/lub stolca u kobiet i m??czyzn. Rehabilitacja odbywa si? w domu z wykorzystaniem odpowiedniego sprz?tu medycznego (ang. in home therapy)

Zadzwo? i dowiedz si? wi?cej lub umw si? na wizyt?. 

inkont

 

Rehabilitacja Neurologiczna 

Oferujemy nowoczesn? rehabilitacj? neurologiczn? o?rodkowego i obwodowego uk?adu nerwowego. Rehabilitacja odbywa si? w domu z wykorzystaniem odpowiedniego sprz?tu medycznego (ang. in home therapy)

Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na naszej stronie neurorehabilitacja.innomed.pl

neuro