zespół zaniedbywania

Terapia obejmująca kluczowe zagadnienia takie jak:

 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • zaburzenia czucia,
 • dystrofia mięśniowa,
 • dyskoordynacja mięśni,
 • diagnostyka napięcia mięśni
450,00 

Terapia obejmująca kluczowe zagadnienia takie jak:

 • MPDz,
 • porażenie spastyczne,
 • porażenie połowicze,
 • zespół zaniedbywania,
 • rehabilitacja po MPDz,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • rehabilitacja w domu.
450,00