terapia ręki

Terapia obejmująca kluczowe zagadnienia takie jak:

  • porażenie,

  • spastyczność,

  • spastyka,

  • terapia ręki,

  • afazja,

  • zaburzenia chodu,

  • zaburzenia równowagi.

450,00