spastyczność

Terapia obejmująca kluczowe zagadnienia takie jak:

 • SM leczenie,
 • SM diagnostyka,
 • SM rehabilitacja,
 • stwardnienie rozsiane rehabilitacja,
 • zaburzenia chodu,
 • zaburzenia równowagi,
 • spastyczność.
450,00 

Terapia obejmująca kluczowe zagadnienia takie jak:

 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • spastyczność,
 • porażenie wiotkie,
 • pęcherz neurogenny,
 • stopa szpotawa,
 • myelomeningocele
450,00 

Terapia obejmująca kluczowe zagadnienia takie jak:

 • porażenie,

 • spastyczność,

 • spastyka,

 • terapia ręki,

 • afazja,

 • zaburzenia chodu,

 • zaburzenia równowagi.

450,00