MPDz

Terapia obejmująca kluczowe zagadnienia takie jak:

  • MPDz,
  • porażenie spastyczne,
  • porażenie połowicze,
  • zespół zaniedbywania,
  • rehabilitacja po MPDz,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • rehabilitacja w domu.
450,00