Sprzęt EMG

Udział w weekendowym szkoleniu z zakresu sEMG Biofeedback prowadzonym w kilkuosobowych grupach w siedzibie Innomed.

1476,00