MPDz

17

ID Pacjenta: 217

  • Objaw I  opadanie stopy
  • Zastosowane terapieFES, ETS, Biofeedback
  • Wcześniejsze terapierehabilitacja ruchowa

 

 

Dziewczynka lat 6 MPDZ

Porażenie lewostronne, znacznego stopnia niedowład mm.piszczelowych.
Brak widocznych zaników mięśni podudzia, Brak czynnego zginania grzbietowego stopy.

 

 

Wizyta pierwsza

Czynność spoczynkowa

MPDZ6lat01

Podwyższone napięcie spoczynkowe i zwiększona amplituda potencjałów świadczące o zaburzeniu przewodnictwa nerwowego i braku zdolności do uzyskania relaksacji mięśni.

Dla porównania – zapis czynności spoczynkowej z m.piszczelowego nogi prawej

MPDZ6lat02

O ile zapis ten jest znacznie bliższy normy, to liczne fascykulacje (drżenia pęczkowe świadczące o toczącym się procesie zwyrodnieniowym w obrębie ciała komórki dolnego neuronu ruchowego) mogą świadczyć o zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa spowodowanych nieprawidłowym chodem i rotacją miednicy.


Wątpliwości rozwiewa kolejne badanie (poniżej) w którym można zaobserwować wpływ zmiany pozycji z leżącej na siedzącą (zmiana lordozy) na czynność spoczynkową mięśni piszczelowych obu nóg. Badanie zatrzymano po 3 minutach i przeprowadzono 5 minutowy masaż odcinka lędźwiowego oraz manualne rozciąganie mięśni przykręgosłupowych. Ponownie włączono zapis EMG i od 180 sekundy badania możemy obserwować znacznego stopnia normalizację potencjałów czynnościowych. Wstępna diagnoza została potwierdzona obiektywnym badaniem.

MPDZ6lat03

Czynność wysiłkowa mięśni piszczelowych przed terapią ETS

MPDZ6lat04
Mierna aktywność wysiłkowa oraz trudności z powysiłkową relaksacją. W celu pobudzenia mechanizmów ośrodkowego sterowania skurczem zastosowano terapię ETS – elektrostymulację pod kontrolą zapisu EMG. Pacjentka wykonała 12 prób skurczu ze stymulacją mięśni o natężeniu 12 mA ( lekko odczuwalnym). Celem tej terapii nie jest wzmocnienie mięśni, ale wzmocnienie ośrodkowej impulsacji umożliwiającej wykonanie silniejszego skurczu. Zapis dotyczy kanału 2 - wartość skurczu 7,4 µV, MVC -21,7%

Czynność wysiłkowa po terapii ETS

MPDZ6lat05


Jak widać wartość średnia potencjałów wzrosła z 7,4 na 17,3 µV a MVC wzrosło z 21,7 % na 42,1 %. nadal zaburzona jest zdolność do powysiłkowej relaksacji. Terapia ETS, dzięki której wola wykonania skurczu i pokonanie wyznaczonego w oparciu o poprzednie obserwacje EMG progu zadaniowego wzmacniana, jest automatycznie uruchamianą elektrostymulacją, spowodowała wzrost aktywności ośrodkowej na świadome polecenie wykonania skurczu (zgięcia grzbietowego stopy).

Druga wizyta

Czynność spoczynkowa

MPDZ6lat06
Znaczna poprawa czynności spoczynkowej świadcząca o trwającym procesie reinnerwacji i odbudowy mieliny nerwowej.


Czynność wysiłkowa

MPDZ6lat07
Zapis czynności wysiłkowej nie pozostawia wątpliwości co do efektów zastosowanych zabiegów stymulacji funkcjonalnej. Wartość średnia potencjałów wzrosła z 17,3 do 51,6 µV,
wartość MVC z początkowych 21,7% do 52,8%. W wyniku regularnych zabiegów stymulacji wzrosła znacząco ilość aktywnych jednostek ruchowych umożliwiająca ruch czynny zginania grzbietowego stopy..

Komentarz:

Ogromna poprawa czynnościowa, połączona z powrotem funkcji została osiągnięta już po 7 tygodniach stosowania terapii. Zabiegi stymulacji dziewczynka wykonywała pod nadzorem rodziców, w domu, 2- 3 razy dziennie, 2 – kanałowym stymulatorem SPORTS.
Porównanie zapisów czynności wysiłkowej przed i po terapii ETS, w czasie pierwszej wizyty, uwidoczniło ogromny potencjał do odbudowy świadomej kontroli czynności mięśni. Zaangażowanie w terapię i jej sumienna realizacja przyniosły nadspodziewanie dobre efekty. Zalecono kontynuowanie terapii, aż do odzyskania pełnej kontroli czynności mięśni.

Ile dzieci z mózgowym porażeniem może tą drogą odzyskać sprawność?
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, lekarzy, fizjoterapeutów, rodziców, fundacje, do wprowadzenia na stałe zabiegów stymulacji funkcjonalnej oraz badań EMG do standardów postępowania w terapii pacjentów neurologicznych. Obiektywizacja procesów reinnerwacji i odbudowy ośrodkowych mechanizmów sterowania skurczem służy nie tylko nauce, ale również pozwala wzmocnić motywację pacjenta do kontynuowania rehabilitacji.

Powrót do listy

PDF
Drukuj
Email