Opisy przypadków

22

Niedowład dłoni

Pacjent lat 34, uraz nerwu pośrodkowego, niedowład dłoni. W wyniku wypadku, przecięcia mięśni przedramienia, pacjent doznał urazu nerwu pośrodkowego, który spowodował niedowład dłoni i zanik kłębu kciuka.

...

07

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Dziecko w wieku 12 miesięcy – przepuklina oponowo-rdzeniowa. Rozległa przepuklina w odcinku Th-10 – L-2 operowana w 2 dobie życia. Porażenie wiotkie kończyn dolnych, znaczne osłabienie mięśni prostowników grzbietu.
Dziecko nie siedzi samodzielnie. Rehabilitacja ogranicza się do gimnastyki kończyn dolnych.

...

14

Opadanie stopy

Pacjent lat 37 z opadaniem stopy po uszkodzeniu nerwu
strzałkowego w wyniku rozległego urazu kolana

...

17

MPDz

Dziewczynka lat 6 MPDZ Porażenie lewostronne, znacznego stopnia niedowład mm.piszczelowych.
Brak widocznych zaników mięśni podudzia, Brak czynnego zginania grzbietowego stopy.

...

13

Nietrzymanie moczu -dziecko

Chłopiec (lat 10) został skierowany na badanie EMG dna miednicy przez urologa dziecięcego, z powodu nawracających stanów zapalnych pęcherza, nietrzymania moczu w dzień i w nocy.

...