Kwestionariusz oceny przez specjalistę

1. Dane osobowe *

Imię i nazwisko
Wiek (w latach)
Adres email
Telefon kontaktowy
Płeć

2. Proszę wybrać jednostkę chorobową.

3. Jak Pan/Pani dowiedzieli się o nas:

4. Czy słyszała Pani/Pan w mediach (tv, radio, internet) o metoadach elektrostymulacji funkcjonalnej, FES?

5. Czy słyszała Pani/Pan w mediach (tv, radio, internet) o metoadach EMG Biofeedback?

6. Czy słyszała Pani/Pan w mediach (tv, radio, internet) o metoadzie Biofeedback?

7. Czy słyszała Pani/Pan o rehabilitacji domowej z użyciem sprzetu?

8. Co zdecydowało o zakupie naszego sprzetu?

9. Do czego Pani/Pan potrzebują sprzętu:

10. Czy widzi Pan/Pani jakąś alternatywę dla proponowanej przez nas rehabilitacji domowej?

11. Czy jest coś co chciałaby Pani/Pan przekazać nam, abyśmy mogli jeszcze lepiej współpracować z Specjalistami?