COVID-19

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 16 października 2020

Informacje dotycz?ce dzia?alno?ci firmy w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Ze wzgl?du na drug? fal? epidemii od 19.10.2020 r. pracujemy w specjalnym trybie. Poni?ej lista najwa?niejszych zmian:

1. Ka?dy terapeuta umawia Pacjentw tylko na terminy ktre nie pokrywaj? si? z terminami przyj?? Pacjentw przez innych terapeutw.

2. Przed wizyt? ka?dy Pacjent b?dzie musia? podpisa? o?wiadczenie zwi?zane z aktualnym stanem zdrowia. Wzr o?wiadczenia dost?pny jest tutaj.

3. Nie wystawiamy faktur i paragonw podczas wizyty i bezpo?rednio po niej (w siedzibie firmy). Osoba odpowiedzialna za wygenerowanie rachunku robi to zdalnie, na podstawie danych wys?anych na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W wiadomo?ci e-mail prosz? zawrze? wszystkie dane do faktury oraz list? zakupionych towarw wraz z numerem seryjnym urz?dzenia.

4. Paczki ze sprz?tem medycznym b?d? nadawane w ci?gu 3 dni roboczych.

5. Telefony na numer oglny (61 64 64 075) b?da odbierane tylko mi?dzy godzin? 09:00 a 14:00.

 

PDF
Drukuj
Email