sEMG, EMG-Biofeedback

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 14 października 2013

03Elektromiografia (EMG) –  to badanie potencjałów elektrycznych związanych z aktywnością spoczynkową i wysiłkową mięśni.

Metoda inwazyjna (bolesna) polega na badaniu igłą wkłuwaną do mięśnia, metoda nieinwazyjna (bezbolesna) tzw. elektromiografia powierzchniowa polega na naklejaniu elektrod samoprzylepnych w obszarze badanego mięśnia lub aplikacji elektrod (dopochwowo, doodbytniczo). Nie da się tą metodą ocenić warstwy głębokiej mięśni, ale trzeba też pamiętać, że wkłucie igły w mięsień zaburza jego czynność i wyniki igłowego EMG mogą być mylące.

W naszym gabinecie wykonujemy wyłącznie nienwazyjną elektromiografię powierzchniowąsłużącą ocenie zakresu świadomego wpływu pacjenta na czynność spoczynkową i wysiłkową mięśni szkieletowych lub mięśni dna miednicy oraz dokumentowaniu postępów terapii zaburzeń aktywności mięśni z wykorzystaniem elektrostymulacji i ćwiczeń biofeedback.

Metody obrazowania mogą być różne np.:

Obrazowanie aktywności mięśni w formie zmieniającej się na ekranie komputera krzywej, za pomocą urządzenia do EMG (elektromiografii) podłączonego do komputera

Obrazowanie aktywności fal mózgowych za pomocą EEG (elektroencefalografii)

Ponadto stosowane są: czujniki tętna, oddechu, zmian pH skóry, przewodnictwa elektrycznego lub temperatury skóry, czujniki balansowe, czujniki dynamometryczne

Jako odpowiednik zmian zachodzących w monitorowanych funkcjach organizmu wykorzystuje się:

Zmienny poziom dźwięku lub barwy, zależnie od aktywności fizjologicznej (głębokości oddechu, skurczu lub zrelaksowania mięśni, szybkości uderzeń tętna, aktywności mózgu itp.)Ilość i kolor zapalanych/gaszonych diod w urządzeniu monitorującymzmieniające się obrazy np. rozkwitający w miarę pogłębiania się relaksu kwiat lub też utrzymujący się na torze jazdy samochód – w treningu równowagi.

 Rozwój programów komputerowych umożliwił wdrożenie bardzo atrakcyjnych technik obrazowania, co znacznie przyspiesza proces terapeutyczny. Chodzi o włączenie jak największej ilości zmysłów w trakcie utrwalania nowych umiejętności sterowania zachowaniami organizmu, ponieważ pozwala to na uruchomienie mechanizmów kompensacji.

Obserwując, jak urządzenie reaguje na różne próby osiągania pożądanego rezultatu, pacjent uczy się rozpoznawać mechanizmy sterujące daną reakcją fizjologiczną. Ćwicząc w ten sposób, wzmacnia te mechanizmy. Szlak nerwowy i ośrodki korowe w mózgu stają się lepiej skoordynowane i reagują sprawniej na wolę pacjenta. WAŻNE! Ćwiczenia muszą być prowadzone regularnie, minimum 3 -4 razy w tygodniu (najlepiej codziennie) i do skutku tzn. do osiągnięcia widocznej poprawy i utrwalenia się nabytych umiejętności. W przypadku osób z poważnymi zaburzeniami ośrodkowego sterowania skurczem mięśni po udarze, urazie głowy lub rdzenia, w mózgowym porażeniu dziecięcym itp. ćwiczenia należy stosować 2- 3 razy dziennie po kilka do kilkunastu minut na jedną sesję. Dłuższa przerwa w ćwiczeniach, powoduje częściową utratę tych umiejętności. Stąd zabiegi rozpoczęte w szpitalu lub sanatorium, należy kontynuować w domu lub w miejscu zamieszkania.

Ćwiczenia biofeedback są wspaniałym uzupełnieniem w rehabilitacji pacjentów z ośrodkowymi i obwodowymi zaburzeniami funkcji mięśni (niedowłady, spastyczność) po udarach, urazach czaszki, urazach rdzenia kręgowego, uszkodzeniach splotów, napięciowych bólach mięśni, migrenach, po długotrwałych unieruchomieniach, w profesjonalnej rehabilitacji sportowej, u dzieci z MPDz i wadami dysraficznymi. Najnowszy sprzęt do ćwiczeń biofeedback oraz diagnostyki zaburzeń ruchu z oferty INNOMED to system BioVal - czujnik ruchu z bogatym oprogramowaniem do pomiarów goniometrycznych oraz terapii oraz platforma stabilometryczna do diagnostyki i ćwiczeń biofeedback Biorescue.  O szczegóły zapytaj drogą mailową. Obejrzyj krótką prezentację : Prezentacja BioVal®

PDF
Drukuj
Email

Powiązane produkty

MyoPlusPro1.0

Powiązane multimedia

Kliknij przycisk "YouTube" aby obejrzeć na większym ekranie. 

Kliknij aby obejrzeć na większym ekranie.